komunikacija

Sva nastojanja da uspostavimo odnos sa ciljanom publikom (kupcima) temelje se na komunikaciji.

Ako komunikacijom ne upravljamo precizno, dobar sadržaj, promocija i reklame neće donijeti rezultate koje unapređuju biznis.

Početak blogovanja o komunikaciji i odnosima s javnošću

Hello world!

Nakon pet godina blogovanja, doduše na drugoj adresi, pišem uvodni post. Hello world je pozdravni…